Prisijunkite

Daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis ir požemine automobilių saugykla statybos ir administracinio pastato rekonstravimo Priešpilio g. 6, Klaipėdoje, projektiniai pasiūlymai


Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2020 m. gegužės mėn. 22 d. 15.00 val.


Norint stebėti tiesioginę transliaciją, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus, būtina registracija. Registruojantis privaloma nurodyti vardą/pavardę ar juridinio asmens pavadinimą bei el. pašto adresą.

Siekiant tinkamai vykdyti LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr.2016/679)  nuostatas, teikiame informaciją dėl pateikiamų asmens duomenų:


• duomenų tvarkytojas – architektūros studija „Plazma“, UAB;

• duomenų subjektas – visuomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys;

• pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama institucija, el. pašto adresas, telefono numeris;

• duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Projekto viešinimo procedūros ir kitų privalomų, susijusių procedūrų, kurias reglamentuoja LR teisės aktai, atlikimą.

• duomenų gavėjai – Projekto Užsakovas – UAB „Puiki investicija“, derinančios institucijos.

• duomenų tvarkymo/saugojimo terminas – ne mažiau 5 metai nuo Projekto pridavimo Užsakovui datos. Suėjus nustatytam terminui pateikti duomenys sunaikinami LR įstatymais ir Įmonės vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.Pažymime, kad pateikdami nurodytus asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų naudojami aukščiau pateikta tvarka ir tikslais.